Úvod
Obce
Kľúče
 

Alexoo Slovakia s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 47429143

Deň zápisu: 16.10.2013

J. C. Hronského 10
Bratislava
83102

Vložka 93195/B, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Reklamné a marketingové služby
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Počítačové služby
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Donášková služba
 • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Skladovanie
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Verejné obstarávanie
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie športových zariadení
 • Stavebné cenárstvo
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Výroba hotových jedál z polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Fotografické služby
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Vydavateľská činnosť
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba výrobkov z dreva
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Dopravná zdravotná služba
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Finančný leasing
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
 • Služby požičovní
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Poskytovanie sociálnych služieb
 • Diskotekárska činnosť
 • Výroba a montáž tieniacej techniky
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 • Výroba farieb, lakov a náterov
 • Prevádzkovanie jaslí
 • Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
 • Prevádzkovanie strelnice
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Výroba celulózy a papiera
 • Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
 • Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
 • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
 • Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
 • Výroba hračiek a hier
 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Poskytovanie služieb informátora
 • Keramická výroba
 • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
 • Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, a fotografických prístrojov a zariadení
 • Výroba technických plynov
 • Výroba farbív a pigmentov
 • Výroba organických chemikálií
 • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • Úschova zbraní a streliva
 • Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
 • Výroba lepidiel a želatíny
 • Výroba chemických vlákien
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prepravy a dopravy
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
 • Výroba výrobkov z papiera a plastov
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a iných priestorov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby plastových výrobkov
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Vy´roba vy´robkov z papiera
 • Spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebnej výrobe


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, prenájom, administratíva, reklama, úver, spracovanie, stavba, rekonštrukcia, donáška, šport, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, sklad, ubytovanie, doprava, kuriér, balenie, prieskum, auto, obstarávanie, kultúra, strava, polotovary, správa, vzdelávanie, fotenie, ozvučenie, vydavateľstvo, betón, drevo, kov, opatera, preprava, film, vývoj, leasing, výskum, stolár, polygrafia, požičovňa, lesníctvo, elektromotory, guma, registratúra, sociálne, diskotéka, žalúzie, elektrotechnika, nerasty, farby, jasle, záchrana, strelnica, textil, odevy, celulóza, mydlo, sklo, stroje, svietidlá, hračky, elektronika, informátor, keramika, zdvíhanie, meranie, plyn, chémia, audio, tovar, služby, poradenstvo, marketing, pôžička, dáta, exteriér, rekonštrukcie, domácnosť, údržba, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, zásielka, trh, vozidlo, zábava, podujatia, nacenenie, obchod, jedlo, konzervy, akcie, fotografia, osvetľovanie, sadra, deti, zdravie, videozáznam, signalizácia, financie, stolárstvo, tlač, poľovníctvo, káble, plasty, tieniaca, projekty, železo, rašelina, laky, voda, zbrane, šaty, šitie, papier, čistiareň, sklárstvo, prístroje, hry, manipulácia, kontrola, chemikálie, video, plast, osvetlenie, bufet, spotrebiteľ, veľkoobchod, peniaze, počítače, interiér, mechanika, balík, organizovanie, stavebníctvo, byty, cement, seniori, pacient, produkcia, zabezpečenie, veda, batérie, pomoc, konštrukcia, opracovanie, bahno, nátery, plavčík, strelivo, prostriedky, motory, kancelária, diely, vysokozdvižný, test, propagácia, menežment, pvc, obcerstvenie, potreby, dôchodcovia, bezpečnosť, technika, výroba, záchranár, vozidlá, vozík, navigácia, management, oprava, montáž, spotrebiče, optika, videotvorba